Додатно појашњење за ЈН 201-17-O

Додатно појашњење за ЈН 201-17-O