ЈН 201-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 201-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација ЈН 201-17-О

 Додатно појашњење за ЈН 201-17-O

 Одлука о доделли уговора у поступку ЈН 201-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-17-О, п.6

Odluka o izmeni ugovora jn 201-17-O p.2

Одлука о измени уговора јн 201-17-О п.8

Одлука о измени уговора јн 201-17-О п.4

Одлука о измени уговора јн 201-17-О п.6