Позив за подношење понуда за ЈН 253-17-O

Позив за подношење понуда за ЈН 253-17-O