ЈН 253-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 253-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка оксидисане целулозе за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 253-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 253-17-O

Oдлука о додели уговора у поступку ЈН 253-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-17-О