Месец: септембар 2014.

ЈН 186-14-М

ЈАВНА НАБАВКА:  набавка универзалних диспензера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 186-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 177-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку са широким вратом-стентови за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 177-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за

ЈН 166-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 166-14-О – Сервисирање медицинских апарата „DREGER“ по принципу „све укључено“ („all inclusive“) на период од 6 месеци од дана закључивања уговора     ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA –

194-14-П

ЈАВНА НАБАВКА: 194-14-П – Рачунарска опрема -Делови за ЛАН и ТТ инсталације ВРСТА ПОСТУПКА:   Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.1.1)) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA -194-14-P DODATNO POJAŠNJENJE 1 ODLUKA O DODELI

ЈН 161-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 161-14-О ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna dokumentacija 161-14-O Izmena 1 Konkursna dokumentacija 161-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 184-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 184-14-О извођење радова на адаптацији лабораторије Клинике за неурологију,  Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 184-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top