ЈН 184-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 184-14-О извођење радова на адаптацији лабораторије Клинике за неурологију,  Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Отворени поступак

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 184-14-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU