Месец: август 2015.

ЈН 194-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 194-15-О  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка вишекратних лапароскопских инструмената за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 194-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 194-15-O    Обавештење о закљученом уговору за ЈН 194-15-O

ЈН 193-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 193-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка хемикалија за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 193-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 193-15-O (1) Обавештење о закљученом уговору за ЈН 193-15-О, п.2

ЈН 192-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 192-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка MAKROAGREGAT HUMANOG SERUM ALBUMINA (MAA) 99mTc и 99mTc (Sn) PIROFOSFATА   за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 192-15-O

ЈН 184-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 184-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за дијализу-укључење за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 184-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 184-15-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 184-15-О  

ЈН 183-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 183-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка феморалних катетера, материјала за хистероскопију и артроскопију, crystal базе, килик медијума за смрзнуте резове, Precision трака, игала за испирање жучних путева, игала за биопсију јетре и тиман катетера без балона за потребе Клиничког центра

ЈН 143-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 143-15-O – Рачунарска опрема ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 143-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 DODATNO POJAŠNJENJE 4 DODATNO POJAŠNJENJE 5 DODATNO POJAŠNJENJE

134-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: 134-15-О  – сервисно одржавање са укљученим резервним деловима за апарат у ангио сали Axiom Artis Dfa ,  ЦТ скенер Somatom Sensation 64 и  ЦТ скенер Definition Flash 256, за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА

ЈН 140-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 140-15-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН 140-15-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 140-15-П  Обавештење о закљученом

ЈН 172-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 172-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенса KALCITONIN и TIREOGLOBULIN и потрошног материјала за исти, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 172-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна

Top