Месец: август 2015.

ЈН 188-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: ЈН бр. 188-15-O – молерски радови на објектима Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 188-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

196-15-О – набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

Конкурсна документација 196-15-O Позив за подношење понуде 196-15-О Обавештење о закљученом уговору за ЈН 196-15-О, п.1 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 196-15-О, п.3 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 196-15-О, п.4 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 196-15-О, п.2

175-15-П – набавка инструмента за фузију крвних судова за потребе Клиничког центра Војводине

Обавештење о покретању поступка JН 175-15-П Конкурсна документација за ЈН 175-15-П

177-15-П – набавка материјала за трансплатацију за потребе Клиничког центра Војводине

Конкурсна документација за ЈН 177-15-П Обавештење о покретању поступка JН 177-15-П Обавештење о закљученом уговору за ЈН 177-15-П

160-15-M

ЈАВНА НАБАВКА: сервис и одржавање УПС уређаја у Клиничком центру Војводине, подељена по партијама, како следи:   Сервис УПС уређаја – Ургентни центар Сервис УПС уређаја различитих произвођача Сервис УПС уређаја – ГАК Сервис УПС уређаја – JOVY ATLAS 120kVa

181-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: редован и ванредан сервис по позиву аутоматских врата произвођача Tormax, Kaba и Came, за потребе Клиничког центра Војводине,  подељена у три партије, како следи:   Партија: редован годишњи сервис и ванредан сервис по позиву аутоматских врата, произвођача Tormax Партија:

ЈН 145-15-П

ЈАВНА НАБАВКА: 145-15-П – сервис и одржавање магнетне резонансе произвођача „GE HEALTHCARE“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 180-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 180-15-O – сервис и одржавање лифтова произвођача ОТИС, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак       ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA

161-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Aeskulap“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 161-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 167-15-П

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 167-15-P – Проширење постојећег PACS система за прихватање више студија с прегледима пацијената годишње (са 75.000 на 100.000 студија годишње) са имплементацијом нових софтверских лиценци Carestream Vue PACS система набавком радне станице која подржава Cardio CT

Top