Месец: септембар 2015.

ЈН 186-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 186-15-M – Услуга испитивања услова радне околине у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 186-15-M IZMENA

197-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: 197-15-O – набавка канцеларијског материјала, за потребе свих ОЈ Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 197-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 odluka o dodeli 197-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

199-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 199-15-M – сервисирање и одржавање свих пумпи и електромотора, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 199-15-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 201-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 201-15-O

ЈН 200-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 200-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за пнеуматски краниотом произвођача ‘MEDTRONIC’ и ‘AESCULAP’ за потребе Ургентног Центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 200-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН

JН 185-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: 185-15-О  – Сервис и одржавање лифтова произвођача“Schindler“на клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  : Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 185-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2

Top