Месец: септембар 2015.

217-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:Набавка нових и обнова старих лиценци Kaspersky антивирус за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 217-15-O odluka o dodeli 217-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

208-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-15-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинског бензина за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 208-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 208-15-O  Odluka o dodeli Ugovora 208-15-O Обавештење о закљученом уговору

ЈН 211-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР:  211-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог цитостатика са Б Листе-kladribin 10mg/5ml ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 211-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 211-15-O  Додатно појашњење за ЈН 211-15-O Odluka o dodeli Ugovora

203-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: Набавка штампаних образаца и другог штампаног материјала за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE konkursna dokumentacija 203-15-O Izmena 1 konkursna dokumentacije 203-15-O odluka o dodeli 203-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 189-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: 189-15-О –  Редовно одржавање и хитне поправке кровова и олука у Клиничком центру Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 189-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN 207-15-O Набавка апарата за терапијску измену плазме за Клинику за неурологију Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 207-15-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка апарата за терапијску измену плазме за Клинику за неурологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 207-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 207-15-O  Додатно појашњење за ЈН 207-15-O

ЈН 204-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 204-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 204-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 204-15-O ИЗМЕНА Kонкурсне документације 204-15-O ИЗМЕНА КД

ЈН 206-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 206-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова-стерилни фармацеутски облици капи и масти за очи, стерилни раствори за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 206-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН

ЈН 205-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 205-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка тестова за процену одговора на примењену антиагрегациону терапију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 205-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 205-15-O Одлука о

ЈН 187-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 187-15-M – Услуга периодичног прегледа опреме за рад и електричних инсталација у Клиничком центру Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Top