Месец: март 2016.

ЈН 51-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 51-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за ентероклизу и перкутану нефростому за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 51-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 51-16-O Додатно појашњење за ЈН

ЈН 50-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:50-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка армираних тубуса за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 50-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 50-16-O Odluka o dodeli Ugovora 50-16-O  Обавештење о поднетом

ЈН 49-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 49-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка система за инфузију за инфузиону пумпу Volumat Agilia за потребе Клинике за гинекологију и акушерство ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 49-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 49-16-O

53-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 53-16-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка опреме и потрошног материјала за програм лечења узнапредовале дегенеративне болести зглоба колена методом апликовања матичних ћелија из коштане сржи пацијената за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ЈН 45-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 45-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка воска за кости за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 45-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 45-16-O Одлука о додели уговора 45-16-О Обавештење о закљученом

48-16-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 48-16-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка уградног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључивања оквирног споразума. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуде 48-16-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 48-16-OС Odluka o

15-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:15-16-O Сервисирање и одржавање гама камере Symbia Е dual и CT апарата Somatom Emotion 16,  произвођача Сиеменс, за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 15-16-O POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE odgovor-1 одлука

14-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:14-16-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ACOMA“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 14-16-O POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE odluka o obustavi postupka 14-16-O Obaveštenje o obustavi postupka

ЈН 31-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 31-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Дволуменски централни венски катетери за хемодијализу/плазмаферезу и материјал неопходан за спречавање инфекције и тромбозе ЦВК за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 31-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна

Top