ЈН 31-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 31-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Дволуменски централни венски катетери за хемодијализу/плазмаферезу и материјал неопходан за спречавање инфекције и тромбозе ЦВК за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 31-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 31-16-O

 Додатно појашњење бр.1 за ЈН 31-16-O

 Oдлука о додели уговора ЈН 31-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 10 ЈН 31-16-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 31-16-О,п.11