Месец: октобар 2016.

ЈН 222-16-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 222-16-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка система за стабилизацију кичменог стуба и плоче за остеосинтезу карлице и ацетабулума за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључивања оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив

200-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:200-16-M – сервис лифтова произвођача „ОТИС“ ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС poziv-za-podnosenje-ponude-200-16-m konkursna-dokumentacija-200-16-m dodatno-pojasnjenje-1 odluka-o-dodeli-200-16-m obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

219-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:219-16-M – одржавање „HP“ (tipa „HP Care pack“)  ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 219-16-M odluka-o-dodeli-219-16-m obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

218-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:218-16-M – одржавање IBM servera („IBM Care pack“) ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 218-16-M odluka-o-dodeli-218-16-m obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

221-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:221-16-М – Набавка горива за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE odluka-o-dodeli-221-16-m

Top