ЈН 222-16-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 222-16-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка система за стабилизацију кичменог стуба и плоче за остеосинтезу карлице и ацетабулума за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључивања оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда 222-16-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 222-16-ОС

odluka-o-zakljucenju-okvirnog-sporazuma-222-16-os

Обавештење-о-закљученом-оквирном-споразуму-за-ЈН-222-16-ОСп.1.

Обавештење-о-закљученом-оквирном-споразуму-за-ЈН-222-16-ОСп.2.

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-222-16-ОС-уговор-бр.1-партија-1.

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-222-16-ОС-уговор-бр.1-партија-2

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-222-16-ОС-уговор-бр.2-партија-1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 222-16-ОС, уговор бр.3 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 222-16-ОС, уговор бр.2 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 222-16-ОС, уговор бр.4 партија 1