Месец: мај 2017.

83-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:83-17-O – Сервис и одржавање опреме у котларницама ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 83-17-O odluka o dodeli 83-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

70-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:70-17-M – Сервис штампача, фотокопира и факс апарата ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 70-17-M odluka o dodeli 70-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU p2

71-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:71-17-O – сервис, одржавање и поправка сплит, каналских и мулти система за хлађење, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE odluka o dodeli 71-17-O

69-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:69-17-O – Набавка прибора за кухињу за потребе Службе за техничко услужне делатности, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 IZMENA

79-17-M

ЈАВНА НАБАВКА: 79-17-M – Управљање патоанатомским отпадом мења се и гласи: 79-17-М- Управљање патоанатомским отпадом и транспорт тела умрлих лица ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 79-17-M KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE IZMENA

Претходно обавештење за набавку медицинске опреме

  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Prethodno obaveštenje za medicinsku opremu

ЈН 86-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 86-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 86-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна-документација за ЈН 86-17-O Додатно појашњење бр. 1 за

ЈН 87-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 87-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинских гасова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 87-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 87-17-O Odluka o dodeli 87-17-O Обавештење о закљученом уговору за

43-17-O–Одношење и збрињавање отпадног ксилола, етанола и формалдехида, за потребе Сектора за правне и опште послове Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА: 43-17-O–Одношење и збрињавање отпадног ксилола, етанола и формалдехида, за потребе Сектора за правне и опште послове Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1KONKURSNA DOKUMENTACIJA

48-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:48-17-O –Сервис и одржавање медицинске опреме: инфузионе пумпе и ињектомати произвођача „BBRAUN MELSUNGEN AG“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Top