ЈН 87-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 87-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинских гасова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 87-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 87-17-O

Odluka o dodeli 87-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 87-17-О

 Odluka o izmeni ugovora