Месец: септембар 2018.

223-18-M

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге бр. 223-18-M – Месечни преглед и одржавање лифтова “Schindler” ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 223-18-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

222-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 222-18-O – Сервисирање медицинске опреме произвођача: Erbe Elektromedizin GmbH, Tekno-Medical Optik – Chirurgie GmbH, Fujinon, Cheiron a.s. E.M.S. Electro Medical Systems, Technix s.p.a, M.M.S Medical Measurement Systems, Maquet Critical Care AB, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:

ЈН 232-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 232-18-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса за FACS Count за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 232-18-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 232-18-П  Odluka o dodeli 232-18-P Обавештење

230-18-OS

ЈАВНА НАБАВКА:230-18-OС  Услуга чишћења и одржавања хигијене у свим организационим јединицама Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 230-18-OS odluka o obustavi 230-18-OS OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 229-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 229-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: – Набавка затворених система за аспирацију, армираних тубуса, оро-назалних маски и филтера за аспиратор MEDELA за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 229-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

184-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:184-18-O – Набавка душека за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 DODATNO POJAŠNJENJE 4 DODATNO POJAŠNJENJE 5 DODATNO

231-18-OS

ЈАВНА НАБАВКА:231-18-OС – Физичко обезбеђење објеката Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 231-18-OС DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJA 231-18-OС DODATNO POJAŠNJENJE 2 ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O

227-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:227-18-O – Набавка климатизације и опремање радног простора за потребе Клинике за урологију, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

203-18-P

ЈАВНА НАБАВКА:203-18-П – Текуће одржавање и поправке хидроизолације равних кровова ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

200-18-P

ЈАВНА НАБАВКА:200-18-П – Текуће одржавање олука и лимарске поправке ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top