Месец: септембар 2018.

185-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 185-18-O – Одржавање и поправка сплит, каналских и мулти фреонских клима система за хлађење/грејање објеката Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

210-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:210-18-O –Набавка машина за прање веша, машина за сушење веша и ваљак за пеглање, за Службу за одржавање рубља, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1

226-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:226-18-М – Сервис и одржавање телефонске централе ДАТЦ, УЦ, Управа КЦВ, ГАК ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

235-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:235-18-M – Одношење и збрињавање отпадног ксилола, етанола и формалдехида ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

234-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:234-18-М – Диспозиција фармацеутског отпада (лекова и медицинског потрошног материјала са истеклим роком) ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 239-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 239-18-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата и осталог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 239-18-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурснa документацијa

225-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 225-18-О- Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача: Euromex, Rayto, Sakura, Euroimun AG, Especialidades Medical, Biosan, Berner, Snijders, Gram, JioTech, Labnet International, Vision Tek, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA

ЈН 237-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 237-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка заштитног материјала, подлога за хемокултуру и  материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 237-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 237-18-O Додатно појашњење

ЈН 228-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 228-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса за аутоматизовани систем Cobas E 411 и реагенаса за детекцију BCRABL за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

ЈН 238-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 238-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – thiotepa 100 mg, за потребе трансплантација Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда ЈН 238-18-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 238-18-О Oдлука о

Top