Месец: новембар 2018.

ЈН 299-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 299-18-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата и осталог материјала за збрињавање повреда коштано-зглоног система за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

JН 294-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 294-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 294-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 294-18-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 294-18-O Додатно

ЈН 298-18-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 298-18-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за радиофреквентну аблацију штитасте жлежде за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 298-18-M ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 298-18-M Odluka o

293-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 293-18-O Потрошни машински материјал за Службу за машинско одржавање и транспорт ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA PRAVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o zaključenju okvirnog

278-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 278-18-O – Опрема за заштиту од зрачења и контролу квалитета рада уређаја ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE odluka o obustavi

277-18-0

ЈАВНА НАБАВКА: 277-18-O – Teкуће одржавање и поправке санитарних чворова на објектима Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o obustavi 277-18-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 295-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 295-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка операционих столова II за потребе клиника Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 295-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација поступка ЈН 295-18-О Одлука о додели уговора за ЈН 295-18-О

ЈН 288-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 288-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме V за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 288-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација поступка ЈН 288-18-О Додатно појашњење за ЈН 288-18-O Додатно појашњење

267-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 267-18-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача “Natus”, “DWL”, “Magstim”, “Mortara Instrument” и “Medoc” ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 267-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

285-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:285-18-М – Набавка потрошног материјала за системе за заштиту од пожара ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE

Top