Месец: новембар 2018.

296-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:296-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV

297-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:297-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o

2019 ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

2019- PRETHODNO OBAVEŠTENJE – medicinsk potrošni materijal 2019- Prethodno obaveštenje – osiguranje 2019- Prethodno obaveštenje – posteljina 2019- Prethodno obaveštenje – usluga obezbeđenja 2019- Prethodno obaveštenje -ulje za loženje 2019- Prethodno obaveštenje-materijal za infektivni otpad 2019- Prethodno obaveštenje-sred. higijena 2019-

300-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 300-18-O Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Philips Medical Systems” ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

304-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 304-18-O Пројектовање енергетских каблова за потребе ЦТ-а и магнетне резонанце у Центру за радиологију и Ургентном центру ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE IZMENA 2 KONKURSNE

280-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 280-18-O Израда пројектне документације потребне за санацију санитарних чворова на првом спрату ламеле А-полуинтензивна нега порођајног блока Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA

253-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 253-18-O Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „PROXIMA“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

292-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:292-18-M – Сервис лифтова произвођача „ОТИС“ и малотеретног лифта у Ургентном центру,  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O

276-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:276-18-O – Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – II фаза ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU

289-18-M

ЈАВНА НАБАВКА: 289-18-M – Сервис БМС и ТО ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 289-18-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top