Месец: јануар 2019.

335-18-M

ЈАВНА НАБАВКА: 335-18-М – Сервис и одржавање свих агрегата у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

325-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:325-18-O – Сервис и поправка апарата произвођача Oтометрих- Natus Medical (Astera, Zodaik 901, VNG, ICS и Xeta) за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ODLUKA O DODELI

JН 353-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР:  353-18-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка течног биоцидног средства са додатком активне супстанце HLORHEKSIDIN за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка за ЈН 353-18-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН

352-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 352-18-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача Riester, Seca, Cardioline, 3 A Italy, Tecno Gaz ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

351-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:351-18-O – Сервис и одржавање медицинских апарата „WALDMAN“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

349-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 349-18-O – Текуће одржавање и поправка фиксних и роло комарника тракастих завеса, венецијанера, ролетни и поправке ПВЦ и АЛУ столарије на објектима КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O

336-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

328-18-М

ЈАВНА НАБАВКА: 328-18-М – Одржавање активне и пасивне мрежне опреме у Ургентном центру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 356-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 356-18-О  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 356-18-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 356-18-O Додатно појашњење за ЈН 356-18-O ИЗМЕНА

347-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „ЗОЛ“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top