Месец: јануар 2019.

06-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 06-19-O – Реконструкција базена за рехабилитацију Клиничког центра Војводине-извођење неопходних грађевинских радова укључујући базенску технику ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU

ЈН 354-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 354-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендоскопских акцесорија и средстава за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 354-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН

02-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 02-19-O – Aдаптација простора за прихват апарата за ЦТ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

01-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 01-19-O – Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине –  II фаза ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O

JН 355-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 355-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 355-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 355-18-O  Додатно појашњење за ЈН 355-18-O Додатно појашњење бр.

338-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:338-18-O – Одржавање операционих сала, као и за кречење у објекту Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO

363-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 363-18-O – Стручни надзор над реконструкцијом и санацијом система канализације на северном делу парцеле 7569/1 Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

362-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 362-18-O – Реконструкција и санација система канализације на северном делу парцеле 7569/1 Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3

Претходно обавештење – Услуга текућег (редовног) одржавања и поправки у свим објектима у Клиничком центру Војводине. (прегледи, поправке, одржавање објеката, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашне столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме идр).

2019- Prethodno obaveštenje – tekuće održavanje

ЈН 357-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 357-18-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка електрода за беру потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка за ЈН 357-18-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 357-18-П  Odluka o dodeli ugovora 357-18-P Обавештење

Top