Месец: фебруар 2019.

ЈН 18-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 18-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка дволуменских централно венских катетера за хемодијализу/ плазмаферезу и раствора за превенцију инфекција и коагулација за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив

ЈН 25-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 25-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка имплантата и осталог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 25-19-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација

ЈН 24-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 24-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка протетских имплантата кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 24-19-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна

22-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 22-19-О – Одржавање постојећег информационог система за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

21-19-O

ЈАВНА НАБАВКА:21-19-O – Сервис и одржавање свих агрегата у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

23-19-O

ЈАВНА НАБАВКА:23-19-О- Oдржавање и поправка кревета призвођача „HILL ROM“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 13-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 13-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка мамографског апарата са ЦР системом за дигитализацију мамографа, комби возила адаптираног за прихват мамографског апарата и друге неопходне пратеће опреме за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење

04-19-M

ЈАВНА НАБАВКА:04-19-М – Репрезентација ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

11-19-O

ЈАВНА НАБАВКА:11-19-O – Здравствени и штампани обрасци ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA DODATNO POJAŠNJENJE 1 PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

09-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 09-19-M – Набавка производа од пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top