Месец: фебруар 2019.

03-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 03-19-П – Набавка неопходне  опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда Клиничког центра Војводине са извођењем радова на санацији мреже информационог развода у кругу комплекса “Клиничког центра Војводине“ са  угрдањом унутрашњих инсталација и пројектним активностима ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак

32-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: Стручни надзор над санацијом, адаптацијом и доградњом Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине – II фаза ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE

35-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 35-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 35-19-O  Услуга чишћења и одржавања хигијене у свим организационим јединицама Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE

31-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 31-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 31-19-O – Стручни надзор над реконструкцијом базена за рехабилитацију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

17-19-О

ЈАВНА НАБАВКА:17-19-О – Канцеларијски материјал ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 30-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 30-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за имунометријске анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 30-19-ОС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 30-19-ОС Oдлука о

JН 29-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 29-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске анализаторе, хематолошке бројаче, коагулометре и агрегометре за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 29-19-ОС

ЈН 28-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 28-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 28-19-ОС Набавка реагенаса и потрошног материјала за PCR апарат молекулар и детекцију BCR/ABL транскрипта на апарату GENEXPERT за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив

ЈН 26-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 26-19-OС   ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка радиоактивних изотопа, радиофармацеутика, филмова за гама камеру, RIQAS контрола и THERMO-ECO BARCODE етикете за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, у циљу закључења оквирног споразума. ПОЗИВ ЗА

ЈН 27-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 27-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за гасне анализаторе, апарате PFA-100, ADVIA 2120 и FISH анализе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење

Top