Месец: фебруар 2020.

ЈН 24-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 24-20-О  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 24-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 24-20-О Одлука о додели уговора

ЈН 31-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 31-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за Клинику за очне болести за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 31-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 31-20-O Додатно појашњење

ЈН 23-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 23-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих цитостатика са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 23-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 23-20-О Одлука о

38-20-M

ЈАВНА НАБАВКА:  Набавка врећа за умрле ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

15-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 15-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Richard Wolf“ ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONURSNE DOKUMENTACIJE ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

08-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА: Канцеларијски материјал и набавка опреме за израду и ношење идентификационих картица ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС IZMENA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA

09-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА: 09-20-OС – Набавка средстава за хигијену ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

13-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 13-20-M – Услуга одржавања БМС и ТО ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 32-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  32-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске и хематолошке анализаторе, коагулометре и агрегометар за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за

ЈН 34-20-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 34-20-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка радиофармацеутика и изотопа за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 34-20-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна

Top