Месец: фебруар 2020.

37-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: Производи од пластике за oрганизационе јединице Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

39-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 39-20-O – Сервис и одржавање апарата произвођача „OLYMPUS“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

28-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервисирање ултразвучних апарата и апарата за аутоматско одређивање густине крви – LUNAR, са уградњом резервних делова, произвођача „GE HEALTHCARE“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI Izmena odluke

ЈН 30-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 30-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 30-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 30-20-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН

27-20-М

ЈАВНА НАБАВКА: 27-20-М – Испитивање, сервисирање и одржавање система за заштиту од пожара у Ургентном центру и Клиници за Ортопедију ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1

ЈН 43-20-ОП

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-20-ОП ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка опреме за потребе реализације  Програма ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 43-20-OП

ЈН 42-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка магистралних лекова за  потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за JН 42-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна Документација за ЈН 42-20-O Odluka o obustavi 42-20-O Обавештење о обустави

ЈН 41-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова за  потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за JН 41-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна Документација за ЈН 41-20-O Odluka o dodeli ugovora 41-20-O Обавештење о

26-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 26-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Shimadzu, Planmed, Aloka i Hittachi“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 2 IZMENA

29-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 29-20-O – Сервис и одржавање магнетне резонанце “SIGNA 1,5T HDxT“ произвођача “GE Healthcare“ и припадајућих радних станица ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top