Месец: септембар 2020.

ЈН 404-4-110/20-30 Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно,сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-476-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-477-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-479-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-478-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-511-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-602-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa

ЈАВНА НАБАВКА:  ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top