ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa

ЈАВНА НАБАВКА:  ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU