ЈН 85-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 85-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка радиоактивних изотопа и радиофармацеутика за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 85-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Кoнкурсна документација за ЈН 85-16-О

Odluka o dodeli ugovora 85-16-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 85-16-О