Претходно обавештење

претходно обавештење за набавку лекова, санитетског и медицинског потрошног материјала,  ортопедског материјала и лабораторијског  потрошног материјала у оквиру Клиничког центра Војводине

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Prethodno obaveštenje za dobra(lekovi,med.potrošni,sanitetski..)