ЈН 104-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 104-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка опреме за хистероскопију и лапараскопију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 104-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 104-16-O

Odluka o dodeli Ugovora 104-16-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 104-16-О