223-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:223-16-M – сервисирање БМС (систем управљања и одржавања зграда) Ургентног центра Клиничког центра Војводине и Total Observera-a

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija

dodatno-pojasnjenje

odluka-o-dodeli-223-16-m

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru