263-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:263-16-O – одржавање термотехничких инсталација и замена дотрајалих одвајача кондензата у вешерају

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija

odluka o obustavi 263-16-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA