ЈН 05-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка Етанол апсолутног pa 1l, Aethanolum concentratum фармацеутски паковање по  1l (паковање у ПЕТ амбалажи) и 10l (паковање у полиетилен амбалажи) за спољашњу употребу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 05-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 05-17-O

 Oдлука о додели уговора у поступку ЈН 05-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 05-17-O