ЈН 36-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 36-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка дијализног материјала  за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 36-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 36-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 36-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 36-17-О

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 36-17-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 36-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 36-17-О

ИЗМЕНА 2 Конкурсне документације за ЈН 36-17-О

 Oдлука о додели уговора у поступку ЈН 36-17-О.compressed

Обавештење о обустави пartijе, 12 ЈН 36-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 13 ЈН 36-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 32-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 36-17-О,p.7