66-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 66-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог медицинског средства – SERVATOR H SALF или одговарајуће за потребе трансплатација Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 66-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 66-17-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 66-17-О

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 66-17-O