148-17-P

ЈАВНА НАБАВКА:148-17-П Потрошни машински материјал за Службу за машинско одржавање и транспорт, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO

odluka o obustavi 148-17-P

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA