146-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:146-17-М –Сервис и одржавање система за припему воде на Одељењу за дијализу, Ургентни центар, Центар за лабораторијску медицину и котларницу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

odluka o dodeli 146-17-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU