149-17-M

ЈАВНА НАБАВКА: . 149-17-M- Испитивање, сервисирање, одржавање и занављање средстава за заштиту од пожара, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

КONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU