ЈН 192-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 192-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 192-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 192-17-П

 Odluka o dodeli ugovora 192-17-P

Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 192-17-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-17-П, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 192-17-П, п.3