ЈН 212-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 212-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка уређаја за мерење јонизујућег зрачења – јонизациона комора

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документација

Oдлука о додели уговора за ЈН 212-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 212-17-О