ЈН 216-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка спољашњих фиксатора за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 216-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 216-17-П

 Odluka o dodeli ugovora JN 216-17-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-17-П