197-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:197-17-O – Сервис ултразвучних апарата и апарата за аутоматско одрeђивање густине костију –ЛУНАР, са уградњом резервних делова, произвођача GE Healtchare

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli 197-17-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU