236-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:236-17-M – Израда пројектно техничке документације, потребне и довољне за пријаву и извођење неопходних радова на реконструкцији и санацији система канализације на северном делу парцеле 7569/1 и  радови који су наведени у извештају Санитарне инспекције, на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

odluka o dodeli 236-17-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ODLUKA O IZMENI UGOVORA