234-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:234-17-M- Испитивање, сервисирање и одржавање система за заштиту од пожара у Ургентном центру и Клиници за интерне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli 234-17-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU