JН 263-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 263-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 263-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 263-17-O

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma jn 263-17-O

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 263-17-ОС,п.3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 263-17-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 263-17-ОС,п.4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 263-17-ОС,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 263-17-ОС, уговор бр.1 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 263-17-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 263-17-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 263-17-ОС, уговор бр.1 партија 4