ЈН 27-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 27-18-о

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка трака за мерење глукозе у крви и игала за инсулински пен за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 27-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 27-18-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 27-18-O

 Odluka o dodeli ugovora 27-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-18-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-18-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-18-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 27-18-О,п.2