246-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 246-18-O -Извођење непредвиђених радова на разводу медицинских гасова, сигнализаторима стања медицинских гасова и додатних грађевинско-архитектонских и електроенергетских радова у објекту  Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJA

IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli 246-18-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU