03-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 03-19-П – Набавка неопходне  опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда Клиничког центра Војводине са извођењем радова на санацији мреже информационог развода у кругу комплекса “Клиничког центра Војводине“ са  угрдањом унутрашњих инсталација и пројектним активностима

ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o izmeni