40-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 40-19-O – Стручни надзор над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU